#1 Psykopater

Psykopati

Psykopati er en mangeltilstand. Oprindeligt var psykologer verden over overbeviste om, at psykopati var en såkaldt medfødt ‘fejl’ – at sygdommen var fysisk betinget – på den måde er ordet psykopati opstået, hvilket betyder psykens henfald.

Ordet blev dog hurtigt misbrugt som skældsord, og derfor ville World Health Organisation (WHO) af med den stærkt undertonede betegnelse, da en diagnose ikke må have nogen moralsk værdi. Så personlighedsforstyrelsen har fået nyt navn, dyssocial personlighedsforstyrrelse (DP), som er det mest brugte. Antisocial personlighedsforstyrrelse og dyssocial personlighedsstruktur kan også bruges – alle 3 betegnelser er det samme.

Der findes en række former for personlighedsforstyrrelser. Her er nævnt 3 eksempler:

Den dependente personlighed: En type, som er passiv og afhængig af andre mennesker, når der skal tages store beslutninger mht. det videre liv. Personen er bange at blive forladt, og kan let føle sig meget hjælpeløs.
– Den hysteriske personlighed: En type, som er meget overfladisk og dramatiserende, kan reagere med overdrevne følelsesudtryk. Det er også en type, der tit søger spænding i dagligdagen, samt anerkendelse og opmærksomhed fra andre.
– Og endelig den dyssociale personlighed: Karakteriseres af en følelseskold person, ligegyldighed og en mangel på hensynstagen til medmennesker.
 
 

Definition

 

En definition af DP kan hurtigt blive meget lang, og der er mange forskellige definitioner på, hvilke kritirier, der skal opfyldes for at man har en psykopat. Der er desuden ingen specifikke krav for, hvor stærke symptomer eller hyppige handlinger for, hvor meget, der skal til, for, at man er psykopat. 

 

Den dejlige mand  kan en psykopat meget let forvandle sig til, og han vil blive oplevet som en meget følsom person, og man vil hurtigt få tilbøjelighed til at gå hen og blive forelsket – lige så længe han er den rare og følsomme mand. Psykopater bruger charme, manipulation og vold til at have kontrol og magt over andre, og på den måde få tilfredsstillet sine egne behov, uden at tænke på om disse behov nu også gavner den anden part. De har en stor mangel på medfølelse og samvittighed overfor andre.

 

Psykopater lider ofte også af depressioner, og har helt op til 30 gange så stor risiko for at ende i et stofmisbrug eller blive alkoholiker, end andre normale mennesker. De har en meget dårlig evne til at løse problemer, og har på den måde også mange skilsmisser. Psykopater er meget mistroiske og jaloux.

 

Pykopater har hverken nogen moral eller humanistiske livværdier – at de ikke har den samme ‘du-skal-behandle-andre-som-du-selv-vil’ holdning. 

 

De forstår og bruger ikke sproget på samme måde som ‘almindelige’

mennesker. De kender ordene, men ikke deres særlige betydning. Det er sammenhængen mellem ord og følelser der glipper. Ord er for psykopater til for at kunne have dominans, og udnytte andre.

 

Psykopater er meget  egocentrerede, og har mest af alt store tanke om at gøre sig selv lykkelig. De mangler evnerne til at knytte langvarige forhold til personer, og have et job over en længere periode, da de har været gennem en barndom, hvor de ikke har haft et særligt tæt forhold til forældrene, og på den måde mangler tillid til andre. 

 

Han vil få dig til at føle som noget særligt, og derfor er det så svært at forestille sig, at den mand man har med at gøre, gemmer på et ondt sind. Psykopaten er ekspert i at forføre andre, og han har en fantastisk evne til at storlyve, hvilket ikke får ham til at få nogen dårlig samvittighed.

 

Det kan være farligt, hvis man kommer ind i et forhold med en psykopat, og senere hen vil væk fra ham, pga. hans dominans, og hvis han finder ud af det, skifter han om til en ny person, og bliver nærmest underdanig – at han vil gøre simpelthen alt for at få en tilbage. Det kan i værste fald også ende med vold, både fysisk og psykisk, psykopater er dog ikke altid voldelige, men det kommer vi ind på senere hen. Det bedste vil være at komme væk fra psykopaten hurtigst muligt, da han vil kunne gøre stor skade på dit liv fremover.

 

De mangler evne til at være socialt engageret, og de ser andres følelser som et svaghedstegn. Har de fremgang, bliver det såmen taget som en selvfølge, at de kan gøre lige præcis, hvad de har lyst til. Lysten til mere magt gør dem endnu mere sindssyge – magten korrumperer for dem – og de føler de er i stand til at gøre alt. Det er bl.a. en af grundene til, at de ikke har nogen nåde overfor andre, og de kan på den måde ikke se, at de udgør fare via deres handlinger mod andre.

 

Den eneste måde, hvorpå en psykopat kan være følsom og betænksomme overfor andre, er hvis de vil opnå noget. Det en psykopat siger, stider imod de handlinger han udfører. Selvom de ingen følelser har, kan de sagtens komme til udtryk med meget dybe følelser – men kun, hvis det er med et særligt formål. De tænker generelt ikke over deres handlinger, og hvilke konsekvenser det kan få. 

Psykopater lever i deres egen verden, og har ingen sympati for andre. De føler som sagt ingen skyld, skam, sympati etc. overfor andre. De mangler i stor grad både den intra- og interpersonelle intellegens – evnen til at forstå sit eget jeg og andres følelser. De er fuldstændig kolde over for andres følelser, ligesom ansvar ingen betydning har for dem – bare de har det godt selv.

Psykopater er tit og ofte rastløse, handler impulsivt, har en stor tendens til at blive aggressive i deres handlinger. Nogen lærer med årene at styre de voldelige tendenser, men handler de i affekt – som de tit gør – så kan de igen komme til voldelige reaktioner.  

Som beskrevt indtil videre kan en psykopat opfattes som den dejlige mand, men som i virkeligheden har enorm mangel på empati og respekt overfor andre.

 

Arbejdsmiljø

 

Psykopater findes overalt i samfundet. Både i hårdt belastede miljøer, men såmen også i det danske erhvervsliv kan man finde psykopater.

At have en chef eller kollega, som er psykopat, er en af de største trusler mod et godt arbejdsmiljø.

Medarbejderne er de eneste, som (evt.) kender til psykopatens onde side, mens den øverste ledelse kun kender til den charmerende og kloge psykopat – ellers var han naturligvis blevet fyret.

Psykopaten udviser kun respekt overfor ledelsen, netop med et formål – at tjene mange penge – hvis der er tale om en høj stilling. Hvis psykopaten sidder på en høj stilling, og udfører et godt stykke arbejde, vil dem, der bliver ramt af psykopatens negative side, komme til at fremstå som brokhoveder, misundelige, sladrehanke etc., og klager til ledelsen vil ikke føre til noget, da de – som sagt – kun kender den fagligt dygtige, og betænksomme psykopat.

At være i daglig kontakt med en psykopat er en meget stor belastning for ens helbred. Her kommer en række punkter til, hvorfor:

 

1.

Deres humør svinger meget. De kan være yderst rare at være sammen med, snaksagelige, sjove, for lige pludselig at blive tyrraniske – ond og dominerende over andre. Det kan få de fleste til at overveje om skylden alene ligger på deres side, og det kan være meget frustrerende – og evt. endnu værre.

2.

De elsker at ydmyge og nedgøre andre igen og igen, for at få deres selvtillid ned, hvilket ofte giver pote. Psykopater er som regel også gode til at holde taler, nogle sjove og gode af slagsen, og deltager ofte i diskussioner om politik, kunst sport etc. De har en fremtoning der er noget ud over det sædvanlige, og de fleste normale lader sig ofte narre og fascinere af psykopatens kunnen samt viden. Den eneste som ikke gør det, er personen, som kender psykopatens sande identitet, og det kan være en meget dårlig viden at have, ligesom det kan være en ‘dårlig viden’ slet ikke at vide noget, forstået på den rigtige måde.

3.

De skaber altid en række konflikter, og de er tilmed eksperter i at skabe konflikter. De elsker at dele medarbejderne op i forskellige grupper, alt efter hvem de kan lide, og ikke lide. Det kan gøre medarbejderne stressede, da det er svært at forholde sig til, at man mandag morgen er den rareste kollega, og når man går hjem er man et stort 0.

4.

De vil bestemme og have magt over alle, de skal og vil have deres vilje, og til tider kan de have en usædvanlige barnlig attitude. De lyver alt, hvad den kan trække for, at de får deres vilje. På den måde er psykopatens humør meget uforudsigeligt, og deres høje temperament og aggressioner er uberegnelige. De råber, og kan komme med alvolige trusler, og tilmed reagere meget urimeligt – som nævnt før, men barnlig trodsighed. Det kan være svært at forholde sig til de pludselige raserianfald, som går udover en, uden psykopaten har en decideret grund til det. ‘Grunden’ kan dog være: “Bare fordi”. Så går raseriet over, og så er man igen med i den gruppe af gode medarbejdere.

5.

Psykopater kan ikke selv lide at få kritik, og hvis de endelig får det, indrømmer de det ikke, og kommer med diverse bortforklaringer og bagatelliserer – hvilket de er eksperter i, også selvom det ikke giver mening, men det kan alligevel få – som tidligere nævnt – modparten til at føle sin del af skylden alligevel. Psykopaten mener, at det er de andre, som skal ændre sig, og, at det er dem, som er ‘gale’ oven i hovedet. Men ligegyldigt, hvor mange eksempler du nævner for psykopaten, vil han benægte, at det er ham, som der er noget galt med.

6.

Psykopater er meget kontrollerende over for andre – til trods for, at de selv hader aftaler, faste regler etc. – og er sjældent tilfreds med andres indsats, og den kritik de kommer med giver sjældent mening, da de skifter holdning til tingene hele tiden, afhængigt af, hvilket situation de befinder sig i. De har en utrolig lav tillid til andre, og de har meget få – hvis i det hele taget nogen – forhold til andre. Hjemme i familien er problemer et tabu, og de viser ind- og udadtil – indirekte – at problemer snakker man ikke om – fx. til en skolehjemsamtale, kan læreren evt. fornemme, at problemerne snakker man ikke om. På arbejdspladsen bliver omtale af problemer fra psykopatens side, set som man er illoyal.

7.

Psykopater opfatter andres følelser som en svaghed. De kan ikke tolerere at andre blandt dem udgiver sig for at være ‘bedre’ end psykopaten, og psykopaten reagerer på den måde ved at nedgøre andre, og have en arrogant attitude. Psykopater er også ofte yderst sårbare, misundelige, hvorved de giver charmen en ekstra tand overfor den anden person, som psykopaten føler sig et niveau under.

Vold og kriminalitet

Mange tror, at psykopater er personer, som kun er kriminelle og voldelige, og ‘syge oven i hovedet’. Men nej – ikke altid hvert fald. Men psykopater begår 6 gange så meget kriminalitet i forhold til almindelige mennesker. Psykopater findes ikke kun i kriminelle miljøer, men også i erhvervslivet findes de. Dog findes psykopater ofte blandt stofmisbrugere. Psykopater er dem, som har lettest ved at falde tilbage til kriminalitet. Det er trangen til spænding og sjov, at kunne skabe frygt hos andre mennesker og den manglende selvkontrol der gør han falder tilbage til kriminalitet, og at kunne se at det er forkert at stjæle eksempelvis. 

En psykopat er ikke altid fysisk voldelig. De har mere lyst til at have magt, og få tilfredsstillet sine egne behov, som meget let kan blive på andres bekostning, og det behøver nødvendigvis ikke at være ved fysisk vold. Det kan være ved psykisk terror – nedgørelse af andre. Psykisk terror (el. vold) bruger psykopaten mest overfor dem, som også har et højt selvværd og god selvtillid, hvorimod psykopaten bruger fysisk vold over for dem han finder svage, dem som har en lav selvtillid – hvilket især går udover kvinder/samlevere.

Her kommer en række korte og let forståelige forklaringer på, hvordan en psykopat primært opfører sig:

 1. Uansvarlig

Psykopaten er uansvarlig, og har ingen respekt for sine medmennesker. Han har heller ikke interesse i, at deltage i familiesammenkomster.

2. Svindel

Han begår ofte tyveri – men som nævnt før – er det ikke alle psykopater, men misbrugere, som lider af psykopati, lever af at stjæle. Psykopater begår også voldtægt, og endnu værre – incest.

3. Lyver

Han lyver konstant, og er ikke til at stole på – overhovedet. Hans evne til at holde på en lang historie, bygget op af løgne, over en længere periode, er fantastisk. Han lyver bl.a. for at narre penge ud af andre, eller blot for ‘hyggens skyld’ – at tænke selvtillid og have følelse af, at han er den ubestridede mester.

4. Kontakt

Han har svært ved at holde på længerevarende forhold, især kærester – også fordi hun ikke vil. Hans undskyldning er, at det er for kedeligt med den samme hele tiden.

5. Manipulerer

Han prøver (og lykkes ofte) at score en kvinde, ved hjælp af sin høje charme og løgne. Det virker uhyre effektivt, og derfor falder mange kvinder i – desværre.

6. Kritik

Han kan ikke fordrage at modtage kritik fra andre, og han hader generelt at møde modstand. Det ene øjeblik kan han være den rare og søde mand, hvorfor at vende 180°, og kan blive rasende over ingenting, og begynde at råbe op og komme med trusler.

7. Styrende

Han er ekspert i at finde andres svage punkter, og presse vedkommende rent følelsesmæssigt, for til sidst at at ende med, at den anden føler det er sin skyld.

8. Charmerende

Han er i begyndelsen af et forhold ekstremt charmerende og rar at omgås med. I starten vil han gøre alt for sin partner, men når så sejren er i hus, er den charmerende og søde mand væk. Fra den ene dag til den anden bliver han dominerende og ond. Han er lige så god til at være sød, som han er til at være ond – et af de mest typiske kendetegn for en psykopat.

9. Skyld

Han mener altid, at det er de andres skyld, når noget går galt – også, hvis det er forårsaget af ham – så har han en undskyldning for, at der er en grund til, han gjorde det.

10. Egocentrisk

Han er optaget af sig selv, når han har tilfredsstillet andre, og han hører ikke efter, når andre taler – med mindre det skal tjene et formål.

<span>%d</span> bloggers like this: